Spotkania

Kluby Toastmasters w Poznaniu:

Poniedziałek 19:00-21:00 – klub angielskojęzyczny – Verbal Victory
https://www.facebook.com/toastmasters.poznan.english/


Wtorek 19:00-21:00 POZnaj Toastmasters
https://www.facebook.com/POZnajToastmastersPoznanwtorek/
http://poznajtoastmasters.pl


Środa 19:00-21:00 Toastmasters Poznań
https://www.facebook.com/toastmasterspoznan/?fref=ts
http://toastmasterspoznan.pl/


Wyobraź sobie, że za chwilę masz wygłosić prezentację. Na sali dwustu klientów. „To Twoja jedyna szansa”- słyszysz jak mówi szef, który powie tak lub nie Twojemu projektowi. Czujesz na sobie wzrok słuchaczy, którzy czekają, aż zaczniesz. Ty jednak jesteś pewny siebie. Wiesz jakich błędów nie popełniać i jak się zachowywać na scenie, by zjednać sobie słuchaczy. Oczywiście stresujesz się bo to ważne wystąpienie ale czujesz, że wypadniesz dobrze. Toastmasters Business Club powstało właśnie po to, aby przygotować Cię do takich i wielu innych wyzwań. W klubie rozmawiamy na tematy biznesowo-zawodowe.

Czwartek 19:00-20:30 – klub biznesowy Toastmasters Business Club
https://www.facebook.com/TMBusinessPoznan/?fref=ts


Czwartek (spotykamy się co 2 tygodnie) 9:00-11:00 – klub korporacyjny GSK BSC Poznan Toastmasters
https://www.toastmasters.org/Find-a-Club/05209202-gsk-bsc-poznan-toastmasters


Nazwa klubu silnie nawiązuje do nazwy organizacji. Całkowicie wpisując się w wizje Toastmasters International twórcy KontestMasters narzucili sobie dodatkowy cel. Nie chodzi tylko o to, aby umieć się wypowiadać, ale o to by móc kontestować każdą, niezgodną ze swoją, opinię. Tematy, które wszędzie indziej są tabu są tu na porządku dziennym. Rozmawiamy o poważnych tematach i dotyczących każdego z nas, takich jak: polityka, ekonomia, filozofia historia, wolność, edukacja.

U nas oprócz przezwyciężania lęku przed wystąpieniami publicznymi i trenowania kompetencji komunikacyjnych uczymy się taktu, wrażliwości i przede wszystkim formułowania argumentów i hipotez nie do podważenia. Uczymy się jak wyrażać swoje opinie, przemyślenia, poglądy, a jednocześnie jak wykorzystywać elementy retoryki, perswazji czy jak należy prowadzić debaty. Najbardziej charakterystyczny dla naszego klubu jest fakt, że trzymamy się argumentów merytorycznych.

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o 19:00 na WSB!

Niedziela 19:00-21:00 – klub ekonomiczno dyskusyjny KontestMasters
https://www.facebook.com/KontestMasters/?fref=ts
http://kontestmasters.pl/#body