Dołącz do nas

Wszystkie osoby, które chcą doskonalić umiejętność publicznego przemawiania i liderskie! W klubach Toastmasters można spotkać pełen przekrój wiekowy osób.
Mamy jeden warunek – musisz mieć ukończone 18 lat.

Dopuszczamy członkostwo w naszym klubie osób niepełnoletnich za zgodą i pod opieką Rodziców lub Opiekunów Prawnych.

Na początku poprosimy Cię także o „wpisowe” w wysokości 100 zł – to koszt przystąpienia do światowej organizacji Toastmasters International. W ramach tej opłaty otrzymasz dwa podręczniki: Kompetentny mówca i Kompetentny lider.

Jak dołączyć do klubu?

Zgłoś się do naszego Wiceprezesa ds. członkostwa! Na spotkaniu klubu ktoś na pewno wskaże Ci właściwą osobę. Skorzystaj z Deklaracji członkowskiej, wypełnij ją i przynieś na nasze spotkanie.